Politică de utilizare a cookie-urilor și Politică de Confidențialitate

  1. Politică de de utilizare a cookie-urilor

Ce sunt fișiere de tip cookie?

Fișierele de tip cookie sunt date informatice, în special fișiere text, stocate pe echipamentele terminal ale Utilizatorilor (computere, telefoane etc.) destinate utilizarii Paginilor de Internet. Aceste fișiere sunt utilizate pentru a recunoaște dispozitivul Utilizatorului și pentru a afișa Pagina de Internet adaptată preferințelor sale individuale. De obicei, fișierele de tip cookie conțin denumirea Paginii de Internet, de unde provin, durata stocării pe echipamentul terminal și un număr unic.

Pentru ce utilizăm fișiere de tip cookie?

Fișierele de tip cookie sunt conținute într-un protocol HTTP, utilizat în scopul comunicării dintre serverul web și browser. Acesta constă în: o cheie ce specifică denumirea valorii, valoarea și timpul după care browser-ul ar trebui să șteargă fișierul de tip cookie. Majoritatea funcțiilor lor corespund setărilor implicate asigurate de browser-uri. Fișierele de tip cookie sunt utilizate pentru a facilita utilizarea Paginii de Internet și personalizarea conținutului Paginii de Internet, incluzând ofertele noastre, pentru a fi adaptate preferințelor Utilizatorului și pentru a crește posibilitatea de utilizare și personalizare a conținutului Paginii de Internet.Ce fișiere de tip cookie folosim?

Utilizând două tipuri de fișiere de tip cookie, așa-numitele fișiere de tip cookie ”sesiune” și ”persistente”. Prima categorie este reprezentată de fișiere temporare ce rămân în dispozitivul Utilizatorului până când acesta se deconectează de la Pagina de Internet sau dezactivează software-ul (browser web) – după care acestea sunt șterse automat din dispozitivul Utilizatorului. Fișierele de tip cookie ”persistente” rămân în dispozitivul Utilizatorului pe durata specificată în parametrii fișierelor de tip cookie sau până când sunt șterși manual de către Utilizator. 

Fișierele de tip cookie pe care le utilizăm sunt destinate în principal facilitării utilizării Paginii noastre de Internet de către Utilizatori, de exemplu, ca urmare a “memorării” informațiilor furnizate, în așa fel încât acestea să nu fie furnizate de fiecare dată. De asemenea, utilizăm fișiere de tip cookie ce ne permit adaptarea conținutului prezentat online (cum ar fi fotografiile) la preferințele Utilizatorului.

Confidențialitate și fișiere de tip cookie

Atunci când un Utilizator folosește Pagina noastră de Internet, noi utilizăm fișiere de tip cookie pentru a identifica browserul sau dispozitivul Utilizatorului, fișierele de tip cookie colectând diverse tipuri de informații, care în principiu, nu constituie Date cu Caracter Personal (nu fac posibilă identificarea Utilizatorului). Cu toate acestea, în funcție de conținut și utilizare, unele informații pot fi atribuite unei anumite persoane (de exemplu, un Membru adult al Clubului sau un client care deschide un cont pe Pagina noastră de Internet), putând fi astfel considerate ca fiind Date cu Caracter Personal. Conform obligaţiilor stabilite în sarcina sa prin GDPR, precum şi în acord cu Politica Mărgica, societatea a instituit măsuri tehnice şi organizatorice datele sunt criptate pentru a preveni accesul neautorizat, cât şi pentru minimizarea riscurilor cu privire la breşele de securitate.

Redirecționare

Cu ajutorul fișierelor de tip cookie, utilizăm tehnologia ce ne permite transmiterea de mesaje publicitare către Utilizatorii care au vizitat deja Pagina noastră de Internet atunci când aceștia vizitează alte Pagini de Internet (de exemplu, Facebook).

Ștergerea / blocarea fișierelor de tip cookie

Vă rugăm să țineți cont de faptul că utilizarea fișierelor de tip cookie poate fi administrată prin intermediul setărilor referitoare la confidențialitate ale Paginii noastre de Internet sau ale browser-ului nostru web.

În mod implicit, dispozitivele browser web sau alte software instalate pe computer sau pe alt dispozitiv al Utilizatorului conectate la rețea permit plasarea anumitor tipuri de fișiere de tip cookie pe un astfel de dispozitiv. Aceste setări pot fi modificate în așa fel încât să blocheze utilizarea fișierelor de tip cookie în setările browser-ului sau să informeze Utilizatorul de fiecare dată când sunt transmise către dispozitiv. În acest mod, acordul dumneavoastră de a utiliza această tehnologie poate fi oricând modificat sau revocat (pentru a preveni salvarea pe viitor a fișierelor de tip cookie).

În setările software (browser web) sunt disponibile informații detaliate cu privire la posibilitățile și metodele de utilizare a fișierelor de tip cookie.

Restricționarea utilizării fișierelor de tip cookie poate afecta unele funcționalități disponibile pe Pagina de Internet.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că neparticiparea se aplică doar acelui browser specific. Acest lucru înseamnă că va trebuie întreprinsă aceeași acțiune pentru orice alt browser utilizat pe același dispozitiv sau pe un dispozitiv diferit. Restricționarea utilizării fișierelor de tip cookie într-un anumit dispozitiv previne sau împiedică în mod semnificativ utilizarea corespunzătoare a Paginii de Internet, de exemplu, fiind asociată cu imposibilitatea de menținere a sesiunii în cazul fişierelor tip cookies necesare.

  1. Politică de Confidențialitate și Protecție a datelor cu caracter personal

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament şi vom dedica resursele necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Dorim să vă informăm prin prezentul document despre modul în care prelucrăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul Paginii noastre.

1.2. Prezenta Politică de confidențialitate a fost concepută în scop de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal realizată pe Pagina de Internet, (denumită în continuare “Politică’) şi nu impune obligații pentru Utilizatorul Paginii de Internet sau Proprietarului Licenței (în sensul prezentat în punctul 1.7 de mai jos).

1.3. Informațiile conținute de Politică au caracter general. Informațiile detaliate cu privire la procesarea anumitor Date cu Caracter Personal sunt puse la dispoziție, de fiecare dată, în clauza referitoare la informații, afișată într-un loc vizibil și ușor accesibil în timpul obținerii oricăror astfel de date. Acest lucru se aplică în special informațiilor cu privire la scopul și baza legală a procesării Datelor cu Caracter Personal, perioadei de stocare a acestora și destinatarii către care sunt transmise.

1.4. Operatorul Datelor cu Caracter Personal:

– al datelor colectate prin intermediul Paginii de Internet sau al altor canale de comunicație cu Clientul;

– al altor date colectate, incluzând datele cu privire la tranzacțiile efectuate utilizând Cardul;

– al datelor obținute pe baza activităților online ale Clientului

– al datelor furnizate de Proprietarul Licenței, ca parte a cooperării, conform regulilor descrise în Termenele de Utilizare privitoare la distribuirea lucrărilor #margica si #margicacluj, în special prin intermediul https://www.instagram.com și https://www.facebook.com și altor Pagini de Internet desemnate sau co-desemnate cu mărcile comerciale Instagram și Facebook (incluzând sub-domenii, versiuni internaționale, widgets și versiuni de telefoane mobile) sau introduse în sistemele de informații prin intermediul funcționalității de adăugare pe internet ce permite adăugarea de fotografii și recenzii; 

– al datelor referitoare la locație în vederea contractelor de rezervare;

Este Margica Accesorii S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, 39-43, ap.606, România – denumită în continuare “Operator”.

1.5. Ofițerul responsabil de Protecția Datelor al Margica poate fi de asemenea contactat utilizând la adresa de e-mail: victoria@margica.net. În acest sens, orice comunicare ori cerere adresată acestuia va putea fi trimisă la adresa mai sus menţionată, cu menţiunea “În atenţia Ofiţerului reaponsabil cu Protecţia Datelor”.

1.6. Datele cu Caracter Personal ale Clientului sau Proprietarului de Licență sunt procesate conform Reglementării (UE) 2016/679 a Parlamentului și Consiliului European din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR’) și celorlalte legislații cu privire la protecția Datelor cu Caracter Personal, în vigoare, pe întreaga perioadă a procesării datelor respective. Date cu Caracter Personal înseamnă orice informații privitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumite în continuare “Date cu Caracter Personal’). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, informații referitoare la locație, un element de identificare online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale a unei persoane fizice.

1.7. Operatorul depune toate eforturile pentru a proteja interesele persoanelor vizate, Operatorul asigurându-se în mod special ca datele colectate de acesta:

– să fie colectate într-un scop specificat, explicit și legitim și să nu fie procesate într-un mod neconform acestor scopuri;

– să fie procesate conform legii, într-un mod fiabil și transparent;

– să fie corespunzătoare, relevante și limitate la ceea ce este necesar scopurilor pentru care sunt procesate;

– să fie corecte și actualizate, atunci când actualizarea este necesară;

– să fie păstrate pentru perioada strict necesară, în scopurile pentru care datele sunt procesate;

– să fie procesate într-un mod prin care se asigură securitatea corespunzătoare a Datelor cu Caracter Personal, incluzând protecția împotriva procesării neautorizate sau ilegale și pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, prin mijloace tehnice și organizatorice corespunzătoare.

1.8. Toți termenii scriși cu majusculă, toate expresiile și abrevierile utilizate pe această Pagină de Internet (de exemplu, Pagină de Internet, Serviciu Electronic) trebuie înțeleși / înțelese conform definiției lor de pe Pagina de Internet – Termeni de Utilizare, Termene și Condiții sau Termene de Utilizare pentru distribuirea lucrărilor #margica si #margicacluj. În cazul în care astfel de termeni, expresii sau abrevieri sunt utilizate în documentele menționate anterior, într-un sens diferit, dispozițiile prezentei Politici trebuie înțelese conform Termenelor de Utilizare a Paginii de Internet și Termenelor de Utilizare pentru distribuirea lucrărilor #margica si #margicacluj sau prin referire la toate aceste sensuri, conform contextului utilizării unui anumit termen, unei anumite expresii sau abrevieri din Politică.

2. SCOPUL, BAZA LEGALĂ ȘI DOMENIUL PROCESĂRII DATELOR 

2.1. Scopul și conținutul datelor procesate de către Operator rezultă din conținutul serviciilor utilizate de o anumită persoană vizată. De exemplu Operatorul procesează un set diferit de date în funcție de înregistrarea utilizatorului printr-un cont pe Pagina de internet sau nu;

2.2. Scopul și conținutul datelor rezultă și din acordul Clientului sau Proprietarului Licenței sau din dispozițiile legii, fiind specificate în detaliu, ca rezultat al activităților întreprinse de acesta pe Pagina de Internet. De exemplu, în cazul în care Clientul Paginii de Internet nu îşi acordă consimţământul să primească informații comerciale prin e-mail, Operatorul nu va procesa Datele sale cu Caracter Personal în această privință.

2.3. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Operator este realizată pentru îndeplinirea următoarelor scopuri, după caz :

a. încheierea și îndeplinirea unui contract sau întreprinderea unei acțiuni la cererea unui viitor Client sau Proprietar al Licenței, înainte de încheierea contractului, incluzând:

– încheierea și îndeplinirea unui Contract de Vânzare sau Contract de Rezervare sau întreprinderea unei acțiuni la cererea unui posibil Client înainte de încheierea sa – avem nevoie de Datele cu Caracter Personal pentru a accepta Comanda/Rezervarea, în special pentru a confirma plasarea sa și îndeplinirea contractului încheiat – de exemplu rezervarea sau expedierea produsului selectat sau, dacă este necesar, contactarea Clientului cu privire la acest aspect;

– primirea și tratarea reclamațiilor, returnări şi rambursări şi asigurarea altor servicii de suport;

– organizarea de concursuri, în special în scopul selectării câștigătorilor și acordării premiilor;

b. prezentarea către Client de materiale publicitare, oferte sau promoții (reduceri) privitoare la produsele sau serviciile Operatorului, destinate tuturor beneficiarilor. 

c. evaluarea și analiza activităților și informațiilor despre Client, inclusiv procesarea automată a Datelor cu Caracter Personal (stabilire profil), în scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite şi în vederea prezentării de oferte generale sau Promoții (reduceri aferente produselor sau serviciilor Operatorului), destinate tuturor beneficiarilor, într-un mod adaptat intereselor Clientului, însă fără a afecta semnificativ deciziile lor, precum și în vederea prezentării analizei de piață și statistică;

d. urmărirea reclamațiilor și apărarea împotriva reclamațiilor terților ;

e. respectarea obligațiilor legale , de exemplu, reglementările fiscale și contabile;

f. corespondență cu Clienții și Proprietarii de Licență, inclusiv prin formulare și chestionare.

2.4. În cazul Proprietarilor de Licență, Datele cu Caracter Personal pot fi procesate și în legătură cu distribuirea Lucrărilor, prezentarea imaginii Proprietarului de Licență sau imaginii terțelor părți în legătură cu care Proprietarul de Licență este autorizat să-și exprime acordul de utilizare. Prelucrarea imaginii are loc în baza consimţământului persoanei vizate

2.5. Procesarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientului se bazează în principal pe necesitatea îndeplinirii contractului în care acesta este parte sau pe necesitatea întreprinderii de acțiuni înainte de încheierea contractului (Articolul 6(1)(b) din GDPR). Cele de mai sus se aplică în principal Datelor cu Caracter Personal furnizate pentru plasarea Comenzilor și încheierea unui Contract de Vânzare sau realizarea unei Rezervări pe Pagina de Internet sau în Aplicație

2.6. În cele mai multe cazuri ne întemeiem prelucrarea datelor în scop de marketing pe consimţământul persoanei vizate.În anumite operaţiuni de procesare în scopuri de marketing, procesarea se bazează interesul legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim astfel de informații pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile persoanelor vizate să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

În cazul în care partenerii noştri pot avea acces la astfel de informații, procesarea se bazează pe acordul voluntar (Articolul 6(1)(a) GDPR).

2.7. Pentru restul (alte) scopuri, Datele cu Caracter Personal ale Clientului sau Proprietarului de Licență pot fi procesate pe baza:

a. exprimării voluntare a consimţământului(Articolul 6(1)(a) GDPR);

b. dispozițiilor obligatorii ale legii – atunci când procesarea este necesară pentru a îndeplini obligația legală a Operatorului, de exemplu atunci când reglementările fiscale sau contabile impun obligativitatea păstrării datelor personale pentru o anumită perioadă de timp.

c. interesele legitime urmărite de către Operator, în special, în vederea stabilirii, urmăririi sau apărării împotriva reclamațiilor, purtării corespondenței, inclusiv prin intermediul formularelor de contact (incluzând răspunsul la comunicările din partea clientului), analizelor de piață și statistice (Articolul 6(1)(f) din GDPR).

2.8. În special, Operatorul poate procesa următoarele Date cu Caracter Personal:

a. în ceea ce privește Clienții ce utilizează Pagina de Internet:

– Datele cu Caracter Personal furnizate în formularul relevant în timpul înregistrării Contului, plasării Comenzilor sau realizării unei Rezervări pe Pagina de Internet (în special: prenumele și numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa [stradă, număr stradă, număr apartament, cod poștal, oraș, țară], adresă domiciliu/adresă serviciu/sediu [în cazul în care diferă de adresa de corespondență], iar în cazul Clienților ce nu sunt persoane fizice, denumirea societății comerciale și codul de identificare fiscală [NIP] precum și orice alte date colectate în timpul utilizării Paginii de Internet;

– Datele cu Caracter Personal (prenumele și numele, adresa de e-mail, numărul de telefon) furnizate în vederea participării la concursuri, prin intermediul formularului de contact sau transmise în timpul depunerii reclamațiilor;

– alte date, în special datele obținute pe baza activității online a Clientului, incluzând acele date obținute prin intermediul Paginii de Internet sau altor canale de comunicație cu Clientul, utilizând fișiere de tip cookie și tehnologii similare;

b. în ceea ce privește Proprietarii de Licență:

– Datele cu Caracter Personal transferate ca parte a cooperării conform regulilor stabilite în Termenele de Utilizare pentru distribuirea lucrărilor #margica si #margicacluj, incluzând fotografiile și recenziile prezentate pe https://www.instagram.com sau https://www.facebook.com sau introduse prin intermediul funcției de adăugare aferentă Paginii de Internet.

2.9. Comunicarea Datelor cu Caracter Personal nu este obligatorie, însă, ar putea fi necesară, de exemplu, pentru plasarea unei Comenzi de către Client și executarea sa (încheierea și ducerea la îndeplinire a unui Contract de Vânzare-Cumpărare), realizarea unei Rezervări, înregistrarea Contului.

Scopul datelor solicitate pentru a încheia un contract corespunzător este indicat în avans, de fiecare dată, pe Pagina de Internet (indicăm datele solicitate în vederea încheierii unui contract/utilizării unei anumite funcționalități) sau prin intermediul altor canale de comunicație.

Necomunicarea Datelor cu Caracter Personal poate avea drept rezultat incapacitatea de a îndeplini în mod eficient operațiunile de mai sus.

2.10. În scopul prezentării materialelor publicitare generale, ofertelor sau reducerilor, destinate tuturor Clienților Margica. Acest lucru permite o înțelegere mai bună a așteptărilor Clientului și adaptarea la nevoile acestora, fără a le afecta deciziile în mod semnificativ. Grație utilizării de către Operator a tehnologiilor avansate, acțiunile de mai sus vor fi adesea întreprinse de către sistem, într-un mod automat, în așa fel încât respectivul conținut va fi cât mai actual, iar Clientul îl va putea vizualiza rapid.

3. DESTINATARII DATELOR

3.1. Setul relevant de Date cu Caracter Personal procesate de către Operator rezultă de fiecare dată, în principal, din conținutul serviciilor utilizate de către Client.

3.2. Scopul și conținutul datelor rezultă și din acordul Clientului sau dispozițiilor legii și sunt specificate în detaliu ca rezultat al activităților întreprinse de acesta pe Pagina Internet.

4. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

4.1. Fiecare Client sau Proprietar al Licenței, au dreptul, oricând:

– de a depune o reclamație către Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– de a transfera Datele cu Caracter Personal furnizate către Operator și procesate într-un mod automat, în cazul în care procesarea se bazează pe un acord sau pe o convenție, de exemplu, către un alt Operator;

– de a avea acces la Datele cu Caracter Personal (inclusiv, de exemplu, de a primi informații despre Datele cu Caracter Personal ce fac obiectul procesării);

– de a solicita rectificarea și limitarea procesării (de exemplu, în cazul în care Datele cu Caracter Personal nu sunt corecte) sau de a șterge Datele cu Caracter Personal (de exemplu, în cazul procesării ilegale).

4.2. Fiecare Client are dreptul de a ridica obiecții, oricând, față de procesarea Datelor sale cu Caracter Personal, inclusiv față de procesarea în scopuri de marketing, incluzând stabilirea profilului (în cazul în care nu există alte motive valabile din punct de vedere legal pentru procesarea)

4.3. În cazul în care procesarea se bazează pe acordul Clientului, acesta are dreptul de a-și retrage oricând acordul. Cu toate acestea, retragerea acordului nu afectează legalitatea procesării efectuate pe baza unui astfel de acord înainte de retragerea sa.

5. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Datele cu Caracter Personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost procesate, pe perioada utilizării Paginii de Internet pot fi șterse, în general, într-un termen de trei ani de la ultima activitate a unei anumite persoane pe Pagina de Internet, cu excepția cazului în care Operatorului i se solicită să proceseze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă de timp, conform legii (de exemplu, reglementări contabile sau fiscale).

5.2. În cazul în care procesarea Datelor cu Caracter Personal depinde de consimţământul Clientului, Datele cu Caracter Personal pot fi procesate până la revocarea consimţământului.

5.3. Unele Date cu Caracter Personal pot fi stocate o perioadă mai lungă de timp, în cazul în care Clientul are obiecții față de Operator, pentru ca Operatorul să le poată urmări sau pentru a se apăra împotriva obiecțiilor terților.

5.4. În funcție de conținutul Datelor cu Caracter Personal și scopul procesării, Datele cu Caracter Personal pot fi stocate pentru diferite perioade de timp.

5.5. După caz, va prevala perioada mai lungă de păstrare a Datelor cu Caracter Personal.

6. INFORMAȚII COMERCIALE

6.1. Operatorul are capacitatea tehnică de a comunica la distanță cu Clientul 

7. CONTACTAREA OPERATORULUI

7.1. Puteți oricând contacta Operatorul, direct, trimițând mesajul corespunzător, în scris sau prin e-mail, către adresa Operatorului indicată în introducerea în Politică sau prin telefon sau e-mail la numărul de telefon sau adresa de e-mail indicate în introducerea în Politică.

7.2. Operatorul stochează corespondența în scopuri statistice și cu intenția de a răspunde oricăror întrebări, în cel mai bun și rapid mod posibil precum și în legătură cu procesul de tratare a reclamațiilor și posibilele decizii ce trebuie luate sau acțiuni ce trebuie întreprinse în ceea ce privește Conturile specifice, pe baza prezentărilor primite. Adresele și datele colectate în acest mod nu vor fi utilizate în alte scopuri de comunicare exceptând procesarea cererilor depuse.

7.3. În cazul contactării Operatorului pentru a efectua anumite acțiuni, Operatorul poate solicita din nou persoanei respective să furnizeze date, inclusiv Date cu Caracter Personal, cum ar fi, prenumele, numele, adresa de e-mail etc., în vederea confirmării identității sale, permiterii feedback-ului cu privire la aspectul respectiv și îndeplinirea acțiunii solicitate. Furnizarea acestor date este opțională, însă ar putea fi necesară în vederea îndeplinirii acțiunilor sau obținerii de informații de interes cu privire la persoana respectivă.

8. GARANȚII

8.1. Ținând cont de nivelul actual, costurile și natura implementării, domeniul, contextul și scopurile procesării precum și de riscul încălcării drepturilor sau libertăților persoanelor fizice, de diferitele grade de probabilitate a apariției și gravității amenințării, Operatorul aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate asigurând protecția Datelor cu Caracter Personal ce se procesează, corespunzătoare amenințărilor și categoriilor datelor protejate, protejând datele în special împotriva dezvăluirii neautorizate, eliminării neautorizate, procesării cu încălcarea legislației în vigoare precum și împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii. Dezvăluirea de informații cu privire la măsurile tehnice și organizatorice aplicate în vederea asigurării protecției procesării poate afecta eficiența lor, punând astfel în pericol protecția corespunzătoare a Datelor cu Caracter Personal.

8.2. Operatorul aplică următoarele măsuri tehnice pentru a preveni obținerea neautorizată și modificarea Datelor cu Caracter Personal transmise electronic:

a. Protecția Datelor cu Caracter Personal împotriva accesului neautorizat.

b. Accesul la Cont doar în urma înregistrării individuale și furnizării unei parole.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Pagina de Internet poate conține link-uri către alte Pagini de Internet. Operatorul invită Utilizatorii să citească regulile și reglementările/termenele și condițiile și politice referitoare la confidențialitate aplicabile altor Pagini de Internet. Această Politică se aplică doar acțiunilor desemnate ale Operatorului.

9.2. Operatorul își rezervă dreptul de a amenda Politica în viitor, drept rezultat al următoarelor motive importante, printre care se numără:

a. modificări ale legislației în vigoare, în special cu privire la protecția Datelor cu Caracter Personal, legii telecomunicațiilor, serviciilor furnizate prin mijloace electronice și drepturilor consumatorilor, ce afectează drepturile și obligațiile Operatorului sau drepturile și obligațiile persoanei vizate;

b. dezvoltarea funcționalităților sau Serviciilor Electronice rezultate în urma progresului tehnologiei Internetului, inclusiv Aplicației/implementării noilor soluții tehnologice sau tehnice ce afectează domeniul Politicii.

9.3. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate,astfel că este indicată verificareaperiodică continutul acestei Politici de Confidentialitate

9.4. În caz de îndoieli sau discrepanțe între Politică și acordul oferit de persoana vizată sau între informațiile furnizate de către Operator în cadrul clauzelor referitoare la informații puse la dispoziție în cadrul colectării Datelor cu Caracter Personal (de exemplu, cele aflate sub formularul de înregistrare pe Pagina de Internet), indiferent de dispozițiile Politicii, întotdeauna Operatorul se obligă și stabilește scopul activităților pe baza acordului voluntar sau dispozițiilor legii, iar persoana vizată va acționa conform informațiilor furnizate în clauzele referitoare la informații, menționate anterior. Prezentul document are doar natură generală și informativă (nu este un contract sau un set de reguli/reglementări).

9.5. Această versiune a Politicii este valabilă din data de 16 martie 2021.

9.6. Autoritatea naţională cu competenţă în domeniu şi datele sale de contact:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

+40.318.059.211

anspdcp@dataprotection.ro